Štúrovo sa nachádza v juhovýchodnom cípe Podunajskej nížiny. Leží v najteplejšej oblasti Slovenska, kde prírodu dotvárajú rieky Dunaj, Hron a Ipeľ spolu s Kováčovskými kopcami. Oblasť bola osídlená už v dobe kamennej, počas rímskeho obdobia sa tu nachádzala strážna stanica Anavum. Prvá písomná zmienka o tomto území pochádza z roku 1075. Mesto vzniklo pravdepodobne spojením osád Nána a Kakath, tá druhá bola trhoviskom stredovekých kupcov z južnej a západnej Európy. V roku 1724 bola obec povýšená na mestečko s právom jarmoku, ktoré mu udelil kráľ Karol IV. Najznámejší trh bol na Šimona Júdu a táto tradícia trvá dodnes.

Medzi najznámejšie pamiatky mesta patrí most Márie Valérie spájajúci Štúrovo s maďarským Ostrihomom. Už v rímskom období tu fungoval brod a v čase Turkov bol vybudovaný pontónový most medzi dvoma brehmi Dunaja. V roku 1895 postavili nový most, ktorý dostal pomenovanie podľa dcéry Františka Jozefa I. Márie Valérie. Osudným sa mu stala 2. svetová vojna, keď stredné tri piliere mostu v roku 1944 vyhodilo do povetria ustupujúce vojsko. Obnovený a odovzdaný do užívania bol most znova až 11. októbra 2001.

Štúrovo je vďaka známemu kúpalisku hojne navštevované najmä počas letných mesiacov. Je však aj vstupnou bránou k našim južným susedom – na skok to máte do malebného Ostrihomu aj Vyšehradu, ktoré sa významne spájajú aj s našou históriou. Táto silná trojica je preto ideálnou destináciou napríklad aj na jesenný víkendový výlet.