Pohorie Burda

Pridal

Pohorie Burda sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, na hraniciach s Maďarskom. Na území Slovenska hraničí s Podunajskou pahorkatinou. Južnú hranicu tvorí koryto Dunaja, ktorý sa prerezáva cez Vyšehradskú bránu a oddeľuje Burdu od maďarského pohoria Pilis. Východnú hranicu tvorí koryto rieky Ipeľ, ktorý oddeľuje Burdu od maďarského pohoria Börzsöny. Severozápadnú časť pohoria ohraničuje Bajtavská brána, ktorá delí Burdu od Ipeľskej pahorkatiny. Maximálna dĺžka pohoria je 7,5 km, maximálna šírka len 3,5 km. Najvyšším vrchom pohoria je Burdov (387,7 m n. m.). Na území pohoria sa nachádzajú dve národné prírodné rezervácie: Burdov (pôvodne Kováčovské kopce – juh) a Leliansky les (pôvodne Kováčovské kopce – sever). Územím pohoria vedú tri značkované turistické trasy. Červeno-značený z obce Kamenica nad Hronom južnými svahmi NPR Burdov k železničnej zastávke Kováčov, najdlhší modro-značený z […]

Vadaš Thermal Resort

Pridal

Jednou z najobľúbenejších atrakcií v Štúrove je miestne termálne kúpalisko Vadaš. Termálna voda bola objavená v roku 1973 pri vŕtaní studne, má teplotu 39,7 °C. Vo Vadaš Thermal Resort nájdete celkom 12 zážitkových bazénov, z toho 6 celoročne otvorených. Okrem bazénov ponúkame zábavu aj v toboganovom parku, na multifunkčnom športovom ihrisku, na kolotočoch, v lanovom parku a na celoročne otvorenom rybárskom jazere. Wellness centrum – Wellness ponúka skvelú možnosť aby ste si fyzicky aj psychicky oddýchli od každodenného zhonu. Vo wellness centre, v celkovej rozlohe 900 m2 ponúka tri bazény s termálnou vodou, výrivku s exkluzívnym výhľadom na ostrihomskú baziliku, saunový svet, soľnú kabínu a zážitkové sprchy […]

Visehrad

Pridal

Veľký význam pre naše dejiny má len 25 kilometrov vzdialené mestečko Vyšehrad (Visegrád), nesúce rovnaký slovenský názov ako známa štvrť v Prahe. Z Ostrihomu sa sem cestou popri Dunaji dostanete asi za pol hodinku. Neváhajte si však spraviť aspoň malú prestávku, v oblasti nájdete mnoho malebných prírodných zákutí aj niekoľko csárd, kde môžete ochutnať to najlepšie z lokálnej kuchyne. Starobylé mestečko v ohybe Dunaja je nám známe najmä ako miesto vzniku Vyšehradskej skupiny (V4) v roku 1991. K historickému stretnutiu nesmierneho významu tu však došlo už v 14. storočí, keď na tunajší hrad presťahoval Karol Róbert z Anjou svoj kráľovský dvor. V roku 1335 (a opäť v rokoch 1338 a 1339) tam hostil […]

Bazilika v Ostrihome

Pridal

Podľa historických nálezov bolo územie mesta osídlené už od konca ľadovej doby, jeho prvými známymi obyvateľmi boli Kelti. Počas doby rímskej tu vzniklo významné pohraničné stredisko Panónia a od roku 1241 bol Ostrihom sídlom kráľov a cirkvi. V roku 1543 však mesto obsadili Turci, ktorí tu zotrvali celých 150 rokov. Ostrihomské arcibiskupstvo bolo presťahované do Trnavy, ktorá sa tak stala kultúrnym a náboženským centrom Uhorska. Pod tureckou nadvládou zanikli mnohé historické pamiatky, až po ich odchode nastal skutočný rozmach mesta. Dominantou mesta je bazilika sv. Štefana, hrdo sa týčiaca na pahorku nad Dunajom. Predpokladá sa, že sa jedná o druhú najväčšiu […]

Štúrovo

Pridal

Štúrovo sa nachádza v juhovýchodnom cípe Podunajskej nížiny. Leží v najteplejšej oblasti Slovenska, kde prírodu dotvárajú rieky Dunaj, Hron a Ipeľ spolu s Kováčovskými kopcami. Oblasť bola osídlená už v dobe kamennej, počas rímskeho obdobia sa tu nachádzala strážna stanica Anavum. Prvá písomná zmienka o tomto území pochádza z roku 1075. Mesto vzniklo pravdepodobne spojením osád Nána a Kakath, tá druhá bola trhoviskom stredovekých kupcov z južnej a západnej Európy. V roku 1724 bola obec povýšená na mestečko s právom jarmoku, ktoré mu udelil kráľ Karol IV. Najznámejší trh bol na Šimona Júdu a táto tradícia trvá dodnes. Medzi najznámejšie pamiatky […]